Privacyverklaring

Vereniging Satria Nusantara Nederland gevestigd in Schiedam en haar afdelingen gevestigd in: Amsterdam, Den Haag, Goes en Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De privacyverklaring bestaat uit drie delen:

 1. Onze websitebezoekers
  Dit is iedereen die onze website bezoekt.
 2. Onze leden, aspirant leden en donateurs
  “Leden/een lid” is iedereen die zich heeft ingeschreven bij Vereniging Satria Nusantara Nederland, voornamelijk – maar niet uitsluitend – om bij ons te trainen.
  “Aspirant leden” zijn personen die zich inschrijven c.q. aanmelden om mee te doen / gaan doen aan onze trainingen, maar nog geen officieel lid zijn
  “Donateurs” zijn personen die niet actief betrokken zijn bij de trainingen, maar wel geïnteresseerd zijn en onze vereniging daarom financieel steunen
 3. Algemeen
  Algemene beleid dat voor zowel websitebezoekers, leden van Vereniging Satria Nusantara Nederland als voor aspirant leden en donateurs geldt.

1. Onze websitebezoekers

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Satria Nusantara Nederland verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt via het contactformulier van de website en/of het inschrijfformulier bij de aanmelding.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via de website verwerken:

 • Voor- en/of achternaam
 • E-mailadres

  Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om contact met je op te nemen naar aanleiding van je bericht en bewaren we maximaal 6 maanden.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Vereniging Satria Nusantara Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
  Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@satria-nusantara.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Foto’s en video’s op onze website
  Vereniging Satria Nusantara Nederland plaatst foto’s en video’s op de website na toestemming van de personen op de foto/video. Bij personen jonger dan 16 jaar is toestemming van ouders of voogd gevraagd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming een foto/video waarop u of een minderjarige waar u ouder of voogd van bent herkenbaar in beeld hebben geplaatst, neem dan contact met ons op via secretaris@satria-nusantara.nl, dan verwijderen wij deze foto/video. Heeft u wel toestemming gegeven en wilt u hierop terugkomen, dan kunt u ook contact opnemen via secretaris@satria-nusantara.nl en verwijderen we de foto/video. Foto’s en video’s mogen niet zonder toestemming van Vereniging Satria Nusantara Nederland gekopieerd of gedeeld worden.

 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Vereniging Satria Nusantara Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • Cookies van derden
  Vereniging Satria Nusantara Nederland gebruikt GoogleMaps om u onze locaties te tonen en YouTube om onze video’s te laten zien. Zowel Google als YouTube (tevens een dienst van Google) plaatsen hiervoor cookies. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Google (die regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
 • Google Analytics
  Vereniging Satria Nusantara Nederland meet het surfgedrag met behulp van Google Analytics. We zorgen ervoor dat je IP-adres niet volledig zichtbaar is en het delen van informatie is uitgeschakeld. Vereniging Satria Nusantara Nederland heeft een overeenkomst met Google afgesloten en voldoet daarmee aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Vereniging Satria Nusantara Nederland verzamelt geen gegevens voor advertentiefuncties.

2. Onze leden en aspirant leden

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Satria Nusantara Nederland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze “leden“ en “Donateurs”:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Naam rekeninghouder
 • Eventuele beperkende gezondheids- aspecten die van belang kunnen zijn in verband met de mate en intensiteit van het trainen

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van “aspirant leden“

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele beperkende gezondheids- aspecten die van belang kunnen zijn in verband met de mate en intensiteit van het trainen

Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk om persoonlijke contacten te kunnen onderhouden, om de ledenadministratie van de vereniging te kunnen doen en om de leraren (pelda’s) van Vereniging Satria Nusantara Nederland te kunnen instrueren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Satria Nusantara Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Vereniging Satria Nusantara Nederland verwerkt alleen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar na toestemming van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@satria-nusantara.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Fysieke gegevens
  Eventuele beperkende gezondheids- aspecten verwerken we uitsluitend, na gegeven toestemming, om de leraren (pelda of pelatih) die bij de training aanwezig zijn hierop te attenderen.

 • Overgang naar een nieuwe graad in de sport Satria Nusantara.
  Bij overgang naar een volgende graad wordt een energetische opening gedaan door een hoofdtrainer (pelatih utama) in Indonesië. Hiervoor is het noodzakelijk dat aan de moederorganisatie van vereniging Satria Nusantara in Yogyakarta, Indonesië enkele gegevens door gegeven worden. Dit zijn:
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Behaalde graad en
  • Uitsluitende de eerste keer een pasfoto

Met de moederorganisatie in Indonesië is een verwerkingsovereenkomst afgesloten, zodat voldaan wordt aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. De door gegeven informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het kunnen doorgeven van de juiste energetische opening aan de betreffende persoon.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vereniging Satria Nusantara Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U te kunnen indelen in de juiste training categorie.

Vereniging Satria Nusantara Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig kunnen hebben voor andere wetgevingen, zoals onder andere de belastingwetgeving.
Het mogelijk maken dat de juiste energetische opening bij het behalen van een hogere graad door gegeven kan worden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vereniging Satria Nusantara Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vereniging Satria Nusantara Nederland) hier tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vereniging Satria Nusantara Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit conform de privacywetgeving, zoals deze per 25 mei 2018 van kracht is. Tenzij er sprake is van andere wetgeving die langere bewaarperiode eisen. Voor onderstaande categorieën geldt dat wij de gegevens bewaren zo lang je lid bent van Vereniging Satria Nusantara Nederland:

Leden / Donateurs:
Personalia: Tot 1 maand na opzegging
Contactgegevens: Tot 1 maand na opzegging
Bankrekeningnummer: Tot 1 maand na opzegging
Naam rekeninghouder: Tot 1 maand na opzegging:

Aspirant leden:
Personalia: Maximaal 4 weken na afloop evenement
Fysieke gegevens: Maximaal 4 weken na afloop evenement

​Voor leden van Vereniging Satria Nusantara Nederland verwijderen we je gegevens na een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
De gegevens van aspirant leden bij Vereniging Satria Nusantara Nederland bewaren we tot maximaal 4 weken na afloop van doorgeven beëindiging van de (proef-)deelname aan de training.


​3. Algemeen

Delen van persoonsgegevens met derden
Vereniging Satria Nusantara Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vereniging Satria Nusantara Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Satria Nusantara Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@satria-nusantara.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vereniging Satria Nusantara Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vereniging Satria Nusantara Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@satria-nusantara.nl.

Contactgegevens
De lokale afdelingen verzorgen zelf de ledenadministratie van die afdeling. In eerste instantie dient u uw gegevens c.q. wijzigingen bij de secretaris of leraar (pelda) van de afdeling zelf in te dienen. Bij problemen kunt u ook uw klacht en of verzoek wijziging gegevens zenden aan de secretaris van de landelijke vereniging via email: secretaris@satria-nusantara.nl

Ook kunt u terecht bij Rik van Herpen die behalve voorzitter van Vereniging Satria Nusantara Nederland, ook functioneert als functionaris gegevensbescherming van Vereniging Satria Nusantara Nederland. Hij is te bereiken via email: voorzitter@satria-nusantara.nl


Vereniging Satria Nusantara Nederland
Griegplein 29
3122 VN Schiedam

KvK 40398375
secretariaat: secretaris@satria-nusantara.nlwww.satria-nusantara.nl

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.