Privacyverklaring

Vereniging Satria Nusantara Nederland gevestigd in Schiedam en haar afdelingen gevestigd in: Amsterdam, Den Haag, Goes, Rotterdam en Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De privacyverklaring bestaat uit drie delen:
 
1. Onze websitebezoekers
Dit is iedereen die onze website bezoekt.
2. Onze leden, aspirant leden en donateurs
“Leden/een lid” is iedereen die zich heeft ingeschreven bij Vereniging Satria Nusantara Nederland, voornamelijk – maar niet uitsluitend – om bij ons te trainen.
“Aspirant leden” zijn personen die zich inschrijven c.q. aanmelden om mee te doen / gaan doen aan onze trainingen, maar nog geen officieel lid zijn
“Donateurs” zijn personen die niet actief betrokken zijn bij de trainingen, maar wel geïnteresseerd zijn en onze vereniging daarom financieel steunen
3. Algemeen
Algemene beleid dat voor zowel websitebezoekers, leden van Vereniging Satria Nusantara Nederland als voor aspirant leden en donateurs geldt.
 

1. Onze websitebezoekers

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Satria Nusantara Nederland verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt via het contactformulier van de website en/of het inschrijfformulier bij de aanmelding.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij via de website verwerken:

Voor- en/of achternaam
E-mailadres
Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om contact met je op te nemen naar aanleiding van je bericht en bewaren we maximaal 6 maanden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Satria Nusantara Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.
 
Foto’s en video’s op onze website
Vereniging Satria Nusantara Nederland plaatst foto’s en video’s op de website na toestemming van de personen op de foto/video. Bij personen jonger dan 16 jaar is toestemming van ouders of voogd gevraagd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming een foto/video waarop jij of een minderjarige waar je ouder of voogd van bent herkenbaar in beeld hebben geplaatst, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze foto/video. Heb je wel toestemming gegeven en wil je hierop terugkomen, dan kun je ook contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en verwijderen we de foto/video. Foto’s en video’s mogen niet zonder toestemming van Vereniging Satria Nusantara Nederland gekopieerd of gedeeld worden.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vereniging Satria Nusantara Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Cookies van derden
Vereniging Satria Nusantara Nederland gebruikt GoogleMaps om je onze locaties te tonen en YouTube om onze video’s te laten zien. Zowel Google als YouTube (tevens een dienst van Google) plaatsen hiervoor cookies. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Google (die regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
 
Google Analytics
Vereniging Satria Nusantara Nederland meet het surfgedrag met behulp van Google Analytics. We zorgen ervoor dat je IP-adres niet volledig zichtbaar is en het delen van informatie is uitgeschakeld. Vereniging Satria Nusantara Nederland heeft een overeenkomst met Google afgesloten en voldoet daarmee aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Vereniging Satria Nusantara Nederland verzamelt geen gegevens voor advertentiefuncties.2. Onze leden en aspirant leden

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Satria Nusantara Nederland verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze “leden“ en “Donateurs”
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Naam rekeninghouder
Eventuele beperkende gezondheids- aspecten die van belang kunnen zijn in verband met de mate en intensiteit van het trainen
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van “aspirant leden“:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Eventuele beperkende gezondheids- aspecten die van belang kunnen zijn in verband met de mate en intensiteit van het trainen
 
Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk om persoonlijke contacten te kunnen onderhouden, om de ledenadministratie van de vereniging te kunnen doen en om de leraren (pelda’s) van Vereniging Satria Nusantara Nederland te kunnen instrueren.
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Satria Nusantara Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Vereniging Satria Nusantara Nederland verwerkt  alleen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar na toestemming van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.
 
Fysieke gegevens
Eventuele beperkende gezondheids- aspecten verwerken we uitsluitend, na gegeven toestemming, om de leraren (pelda of pelatih) die bij de training aanwezig zijn hierop te attenderen.
​​
Overgang naar een nieuwe graad in de sport Satria Nusantara.        
Bij overgang naar een volgende graad wordt een energetische opening gedaan door een hoofdtrainer (pelatih utama) in Indonesië. Hiervoor is het noodzakelijk dat aan de moederorganisatie van vereniging Satria Nusantara in Yogyakarta, Indonesië enkele gegevens door gegeven worden. Dit zijn:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Behaalde graad en
Uitsluitende de eerste keer een pasfoto
 
Met de moederorganisatie in Indonesië is een verwerkingsovereenkomst afgesloten, zodat voldaan wordt aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. De door gegeven informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het kunnen doorgeven van de juiste energetische opening aan de betreffende persoon.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vereniging Satria Nusantara Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je te kunnen indelen in de juiste training categorie.
Vereniging Satria Nusantara Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig kunnen hebben voor andere wetgevingen, zoals onder andere de belastingwetgeving.
Het mogelijk maken dat de juiste energetische opening bij het behalen van een hogere graad door gegeven kan worden.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Vereniging Satria Nusantara Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vereniging Satria Nusantara Nederland) hier tussen zit.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vereniging Satria Nusantara Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit conform de privacywetgeving, zoals deze per 25 mei 2018 van kracht is. Tenzij er sprake is van andere wetgeving die langere bewaarperiode eisen. Voor onderstaande categorieën geldt dat wij de gegevens bewaren zo lang je lid bent van Vereniging Satria Nusantara Nederland:

Leden / Donateurs:
Personalia                     Tot 1 maand na opzegging
Contactgegevens           Tot 1 maand na opzegging
Bankrekeningnummer    Tot 1 maand na opzegging
Naam rekeninghouder    Tot 1 maand na opzegging
Aspirant leden:
Personalia              Maximaal 4 weken na afloop evenement
Fysieke gegevens    Maximaal 4 weken na afloop evenement


Voor leden van Vereniging Satria Nusantara Nederland verwijderen we je gegevens na een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
De gegevens van aspirant leden bij Vereniging Satria Nusantara Nederland bewaren we tot maximaal 4 weken na afloop van doorgeven beëindiging van de (proef-)deelname aan de training.


3. Algemeen

Delen van persoonsgegevens met derden
Vereniging Satria Nusantara Nederland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vereniging Satria Nusantara Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vereniging Satria Nusantara Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Vereniging Satria Nusantara Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vereniging Satria Nusantara Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contactgegevens
De lokale afdelingen verzorgen zelf de ledenadministratie van die afdeling. In eerste instantie dient u uw gegevens c.q. wijzigingen bij de secretaris of leraar (pelda) van de afdeling zelf in te dienen. Bij problemen kan je ook je klacht en of verzoek wijziging gegevens zenden aan de secretaris van de landelijke vereniging via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook kan je terecht bij Rik van Herpen die behalve voorzitter van Vereniging Satria Nusantara Nederland, ook functioneert als functionaris gegevensbescherming van Vereniging Satria Nusantara Nederland. Hij is te bereiken via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Vereniging Satria Nusantara Nederland
Griegplein 29                                           
3122 VN Schiedam                                      
KvK 40398375
secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                            
www.satria-nusantara.nl